Ceník platný od 1.1.2022

 

apartmán*

zaměstnanec univerzity

(apartmán / noc včetně

10% DPH)

veřejnost

(apartmán / noc včetně 10% DPH)

2+1 lůžkový apartmán

1400 Kč

1600 Kč

3+1 lůžkový apartmán

1800 Kč

2000 Kč

 *minimální doba pronájmu apartmánu jsou dvě noci

reprezentační části zámečku*

pracoviště univerzity

(cena za 1 hodinu bez

21% DPH)*

ostatní

(cena za 1 hodinu včetně 21% DPH)*

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)**

1000 Kč

1200 Kč

*minimální doba pronájmu 3 hodiny

** reprezentační místnosti v prvním patře zámečku (slavnostní sál, lovecký salonek, společenský salonek) a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, točité schodiště, sociální zařízení)

sklepní místnosti v podzemním podlaží zámečku a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, schodiště, sociální zařízení)

 

 

svatební obřad

délka pronájmu 2 hodiny

(cena včetně 21% DPH)

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)*

6000 Kč

 * vybavení pro venkovní obřad není součástí pronájmu

Rybniční zámeček

délka pronájmu 2 noci

(cena včetně 21% DPH)

Třídenní pronájem celého Rybničního zámečku*

40000 Kč

 

2+1 lůžkový apartmán, 3+1 lůžkový apartmán, reprezentační místnosti v prvním patře zámečku (slavnostní sál, lovecký salonek, společenský salonek) a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, točité schodiště, sociální zařízení)

sklepní místnosti v podzemním podlaží zámečku a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, schodiště, sociální zařízení)

venkovní prostory kolem zámečku (vybavení pro venkovní obřad není součástí pronájmu)

 

 

Uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek ve výši 30 Kč / dospělá osoba / noc, který je hrazen v hotovosti při ubytování. 

 

Odstupné

(1) V případě, že dojde ke zrušení ubytování ze strany objednatele, tzn. k jednostrannému odstoupení od ubytovací smlouvy, objednavateli se účtuje odstupné v procentuálním podílu z ceny ubytování bez DPH – stornopoplatek. Pokud objednavatel za sebe zajistí odpovídající náhradu, odstupné se nehradí.

(2) Výše odstupného pro výukové a rekreační středisko Karlov, rekreační středisko Křižánky a Rybniční zámeček v Lednici se stanovuje při zrušení ubytování:

a) do 1 měsíce 20%,

b) do 14 dnů 40%,

c) do 5 dnů 60%,

d) do 24 hod. 80%

z celkové ceny za ubytování. 

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor na písemnou žádost objednavatele odstupné snížit nebo prominout. 

 

Provozní řád Rybničního zámečku