Ceník platný od 1.1.2024

 

 

apartmán*

 

 

(apartmán / noc včetně platné sazby DPH)***

2+1 lůžkový apartmán

 1800 Kč

3+1 lůžkový apartmán

 2200 Kč

 *minimální doba pronájmu apartmánu jsou dvě noci

reprezentační části zámečku*

 

ostatní

(cena za 3 hodiny včetně platné sazby DPH)*

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)**

3600 Kč

*minimální doba pronájmu 3 hodiny

** reprezentační místnosti v prvním patře zámečku (slavnostní sál, lovecký salonek, společenský salonek) a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, točité schodiště, sociální zařízení)

sklepní místnosti v podzemním podlaží zámečku a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, schodiště, sociální zařízení)

 *** zaměstnanci MENDELU dle ceníku Opatření kvestora 9/2023

 

svatební obřad

délka pronájmu 2 hodiny

(cena včetně platné sazby DPH)

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)*

6000 Kč

 

Rybniční zámeček

délka pronájmu 2 noci

(cena včetně platné sazby DPH)

Třídenní pronájem celého Rybničního zámečku*

40000 Kč

2+1 lůžkový apartmán, 3+1 lůžkový apartmán, reprezentační místnosti v prvním patře zámečku (slavnostní sál, lovecký salonek, společenský salonek) a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, točité schodiště, sociální zařízení)

sklepní místnosti v podzemním podlaží zámečku a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, schodiště, sociální zařízení)

venkovní prostory kolem zámečku (vybavení pro venkovní obřad není součástí pronájmu)

 

 

Uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek ve výši 30 Kč / dospělá osoba / noc, který je hrazen v hotovosti při ubytování. 

 

Odstupné

(1) V případě, že dojde ke zrušení ubytování ze strany objednatele, tzn. k jednostrannému odstoupení od ubytovací smlouvy, objednavateli se účtuje odstupné v procentuálním podílu z ceny ubytování bez DPH – stornopoplatek. Pokud objednavatel za sebe zajistí odpovídající náhradu, odstupné se nehradí.

(2) Výše odstupného pro výukové a rekreační středisko Karlov, rekreační středisko Křižánky a Rybniční zámeček v Lednici se stanovuje při zrušení ubytování:

a) do 1 měsíce 20%,

b) do 14 dnů 50%,

c) do 5 dnů 100%,

z celkové ceny za ubytování. 

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor na písemnou žádost objednavatele odstupné snížit nebo prominout. 

 

Provozní řád Rybničního zámečku