Ceník platný od 1.1.2020 (Opatření kvestora 4/2019)

 

apartmán

zaměstnanec univerzity

(apartmán / noc včetně

15% DPH)

veřejnost

(apartmán / noc včetně 15% DPH)

2+1 lůžkový apartmán

1000 Kč

1200 Kč

3+1 lůžkový apartmán

1200 Kč

1400 Kč

 

reprezentační části zámečku**

pracoviště univerzity

(cena za 1 hodinu bez

21% DPH)*

ostatní

(cena za 1 hodinu včetně 21% DPH)*

reprezentační místnosti v 1. patře

(max. 30 osob)

700 Kč

900 Kč

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)

1000 Kč

1200 Kč

*minimální doba pronájmu 3 hodiny

** reprezentační místnosti v prvním patře zámečku (slavnostní sál, lovecký salonek, společenský salonek) a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, točité schodiště, sociální zařízení)

sklepní místnosti v podzemním podlaží zámečku a přilehlé prostory (vstupní chodba, schodišťová hala, schodiště, sociální zařízení)

 

 

svatební obřad

délka pronájmu 2 hodiny

(cena včetně 21% DPH)

každá další hodina

(cena včetně 21% DPH)

reprezentační místnosti v 1. patře + sklepní prostory (max. 40 osob)

6000 Kč

900 Kč

 

Uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek ve výši 30 Kč / dospělá osoba / noc, který je hrazen v hotovosti při ubytování. 

 

Odstupné

(1) V případě, že dojde ke zrušení ubytování ze strany objednatele, tzn. k jednostrannému odstoupení od ubytovací smlouvy, objednavateli se účtuje odstupné v procentuálním podílu z ceny ubytování bez DPH – stornopoplatek. Pokud objednavatel za sebe zajistí odpovídající náhradu, odstupné se nehradí.

(2) Výše odstupného pro výukové a rekreační středisko Karlov, rekreační středisko Křižánky a Rybniční zámeček v Lednici se stanovuje při zrušení ubytování:

a) do 1 měsíce 20%,

b) do 14 dnů 40%,

c) do 5 dnů 60%,

d) do 24 hod. 80%

z celkové ceny za ubytování. 

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor na písemnou žádost objednavatele odstupné snížit nebo prominout. 

 

Provozní řád Rybničního zámečku